Στοιχεία Οχήματος

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Το όχημα το αγοράσατε καινούργιο
Συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός
Διάρκεια ασφάλισης

Έκπτωση μέχρι 25% στο ετήσιο συμβόλαιο

Πακέτο ασφάλισης
επιλέξτε καλύψεις

προσφορά ασφάλισης ΕΙΧ

Όχημα
 • Κατασκευαστής
 • Μοντέλο
 • Ημ/νια κατασκευής
 • Κυβισμός / Φ. ίπποι
 • Ασφαλιζόμενη αξία
 • Αριθμός κυκλοφορίας
 • Ρυμουλκό
Οδηγός
 • Ημ/νια γεννήσεως
 • Έτη διπλώματος
 • Επάγγελμα
 • Ταχ. κώδικας
 • Ημ/νια έναρξης ασφάλισης
 • Συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός
Καλύψεις
 1. Σωματικές βλάβες
 2. Υλικές ζημιές
 3. Οδική βοήθεια
 4. Νομική προστασία
 5. Προσωπικό ατύχημα
 6. Θραύση κρυστάλλων

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Κωδικός προσφοράς

τηλεφωνική παραγγελία στο

2106422225

με κωδικό προσφοράς

Προσφορά Ασφάλισης

Σας καλούμε εμείς
Online παραγγελία

ONLINE ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο email

Ολοκλήρωση

Στοιχεία Ασφαλιζόμενου

όρους χρήσης
Όροι Ασφάλισης
Κωδικός προσφοράς

τηλεφωνική παραγγελία στο

2106422225

με κωδικό προσφοράς

Προσφορά Ασφάλισης

Σας καλούμε εμείς
Σύνδεση με ασφαλιστικές εταιρείες
Παρακαλώ περιμένετε