Σε περίπτωση ζημιάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν έντυπο για να δηλώσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία

Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με το συμβόλαιο που σας παραδώθηκε, μπορείτε να συμπληώσετε το παρόν έντυπο και να δηλώσετε την ενεντίωσή σας προς την ασφαλιστική εταιρία.