ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Σκοπός αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος είναι να σας παρέχει νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη διασφαλίζοντάς σας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία, σε προσιτό κόστος.
Σας παρέχει κάλυψη 24 ώρες το 24ώρο με αμεσότητα και πληρότητα κάνοντας χρήση των υψηλών υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ίδρυματα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος σας επιτρέπουν να :
 • Συνθέσετε τη δική σας ασφαλιστική κάλυψη, με βάση τα δικά σας χαρακτηριστικά.
 • Διασφαλίσετε το πλήρες φάσμα προστασίας της υγείας σας και των μελών της οικογενείας σας (διαδικασίες πρόληψης­ α' βάθμια και β' βάθμια περίθαλψη).
 • Έχετε διασφαλισμένη κάλυψη των επειγόντων περιστατικών.
 • Εκμεταλλευτείτε το συνδυασμό του κοινωνικού σας φορέα ασφάλισης με συγκροτημένες διαδικασίες.
 • Έχετε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικό ίδρυμα με άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
 • Έχετε ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για περιπτώσεις όπου υπάρχουν χρόνια προβλήματα υγείας.
 • Έχετε δομημένες διαδικασίες προληπτικής ιατρικής.
 • Εκμεταλλευτείτε το εξαιρετικά ανταγωνιστικό τιμολόγιο του νέου προγράμματος.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


Κάλυψη εξόδων νοσηλείας λόγω ατυχήματος­ασθένειας

Ανώτατο Ετήσιο όριο παγκοσμiως 300.000,00 €
Καλύπτονται τα νοσοκομειακά έξοδα τα οποία θα κάνει ο ασφαλισμένος για:
 • Δαπάνες για δωμάτιο και τροφή (Θέση Β ́).
 • Δαπάνες για Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
 • Έξοδα αμοιβής γιατρού και αναισθησιολόγου
 • Δαπάνες ασθενοφόρου.
 • Δαπάνες χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Δαπάνη φαρμάκων, μικροβιολογικών αναλύσεων, ακτινολογικών εξετάσεων, αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών.
 • Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος.
 • Χημειοθεραπείες και φυσιοθεραπείες
 • Διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες.
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμου εφόσον είναι ιατρικά αναγκαίο.
Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας.
Ελλάδα 100%
Εξωτερικό 100%
ΗΠΑ ­ Καναδά 90%
Για τα παραπάνω ισχύει απαλλαγή 0

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


Ιατρικές Επισκέψεις
Παρέχεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων σε γιατρούς συνεργαζόμενου νοσοκομείου με προηγούμενη ενημέρωση του call center.
Συμμετοχή του ασφαλισμένου στις ιατρικές επισκέψεις 10 € για κάθε επίσκεψη.

Διαγνωστικές Εξετάσεις ­ Ιατρικές Πράξεις
Καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις ή ιατρικές πράξεις που θα κάνει ο ασφαλισμένος στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζόμενου νοσοκομείου ή συνεργαζόμενου διαγνωστικού κέντρου.
Προϋποθέσεις κάλυψης, το παραπεμπτικό γιατρού συνεργαζόμενου νοσοκομείου και συντονισμός μέσω του call center.
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης 1.500,00 €
Ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 15%
Για διαγνωστικές εξετάσεις που υπερβαίνουν το όριο υπάρχει έκπτωση 30% σε προνομιακό τιμολόγιο.

Δαπάνες Φυσικοθεραπείας
Καλύπτονται οι δαπάνες για φυσικοθεραπεία που θα κάνει ο ασφαλισμένος στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενου νοσοκομείου με παραπεμπτικό συνεργαζόμενου γιατρού.
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης 1.000,00 €
Ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 15%
Για δαπάνες φυσικοθεραπείας που υπερβαίνουν το όριο υπάρχει έκπτωση 30% σε προνομιακό τιμολόγιο.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Check­up (προληπτική ιατρική)
Παρέχεται ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας 6 μήνες μετά τη έναρξη της παροχής και με το συντονισμό του call center.
Για ενήλικες πακέτο 14 εξετάσεων.
Για παιδιά πακέτο 5 εξετάσεων.
Συμμετοχή του ασφαλισμένου 10 €.

Εξειδικευμένα Check­ups
Ο ενήλικος ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εξειδικευμένα check­ups 12 μήνες μετά τnν έναρξη της παροχής, με το συντονισμό του call center και με αντίστοιχη συμμετοχή του:
 • Οφθαλμολογικός έλεγχος
 • Έλεγχος καρκινικών δεικτών
 • Έλεγχος θυρεοειδούς
 • Γυναικολογικός έλεγχος
 • Έλεγχος Ανδρών
 • Καρδιολογικός έλεγχος

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ


Καλύπτονται οι δαπάνες για τη παροχή πρώτων βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζόμενου νοσοκομείου χωρίς καμία συμμετοχή εκ μέρους του ασφαλισμένου. Απολογιστική αποζημίωση για το 15% του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων και του κόστους αμοιβής του ιατρού ειδικότητας εκτάκτου κλήσης.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ


Καλύπτονται οι δαπάνες σε περίπτωση νοσηλείας (χειρουργική επέμβαση) χωρίς διανυκτέρευση σε συνεργαζόμενο νοσοκομείο, χωρίς καμία συμμετοχή εκ μέρους του ασφαλισμένου. Απολογιστική αποζημίωση για το 30% του κόστους νοσηλείας.

ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ


Επίδομα τοκετού: 950,00€

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό σε ποσοστό 100% επι των αναγνωριζομένων εξόδων, και ΗΠΑ ή Καναδά 90% λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.
Προϋποθέσεις κάλυψης: Έγκριση της νοσηλείας στο εξωτερικό από τον κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα.

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ


Καλύπτονται οι παθήσεις που προϋπήρχαν της έναρξης ασφάλισης όπως παρακάτω:
Νοσοκομειακή κάλυψη
 • Γνωστές και δηλωθείσες χρόνιες παθήσεις, μετά τη παρέλευση 2 ετών ασφάλισης. Σε περίπτωση καρκινοπάθειας μετά τη παρέλευση 5 ετών ασφάλισης.
 • Άγνωστες και μη δηλωθείσες χρόνιες παθήσεις, μετά τη παρέλευση 1 έτους ή 2 ετών ασφάλισης, ανάλογα με το είδος της πάθησης.
 • Συγγενείς παθήσεις (εκτός καρδιολογικών συγγενών παθήσεων), μετά τη παρέλευση 10 ετών ασφάλισης.
Εξωνοσοκομειακή κάλυψη
 • Όλες, γνωστές ή άγνωστες, δηλωθείσες ή μη, μετά τη παρέλευση 1 μήνα από την εξόφληση της πρώτης δόσης του ασφαλίστρου.