ΚΑΛΥΨΕΙΣ:


 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ
 • ΚΑΠΝΟΣ
 • ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ
 • AΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ € 15.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΣΕΙΣΜΟΣ
 • ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ MAXIMUM € 6.000 ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΩΣ € 1.500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΩΣ € 1.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ/ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ) ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 • ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ
 • ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 5% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ € 20.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:


 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ & ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΣ : 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 750 ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ / ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ & € 450 ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥΣ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ : 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 600
 • ΣΕΙΣΜΟΣ: 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10%