Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς;

Η I DIRECT προς όφελος του ασφαλιζομένου, έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες διαδικασίες και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και γρήγορη αποζημίωσή σας. Για την βέλτιστη διαχείριση των αποζημιώσεων, συνιστάται η ΑΜΕΣΗ Αναγγελία Ζημιάς στην φροντίδα ατυχήματος και των 2 εμπλεκομένων καθώς στην τροχαία (σε περίπτωση τραυματισμού, ανασφάλιστου οχήματος ή μη αποδοχής της υπαιτιότητας) και στην συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Ζημιών της εταιρείας μας, προκειμένου να σας καθοδηγήσει. Οποιαδήποτε καθυστέρηση της Αναγγελία, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας από την αποζημίωση!!

Ειδικότερα:

Α. Κλάδος Αυτοκινήτων
Φροντίστε να έχετε μέσα στο αυτοκίνητό σας το Έντυπο του «Φιλικού Διακανονισμού», το οποίο της περισσότερες των περιπτώσεων εξυπηρετεί την διαχείριση της ζημιάς.
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς, είτε με την βοήθεια της Οδικής Βοήθειας (Φροντίδα Ατυχήματος) που θα σπεύσει στο σημείο του ατυχήματος είτε από σας και απλοποιεί την περαιτέρω διαδικασία.
Εφόσον υπογραφεί, μας το στέλνετε για να σας συμβουλεύσουμε για τα επόμενα βήματα.

Β. Λοιποί κλάδοι Περιουσιακών Στοιχείων
Για τους άλλους κλάδους ασφάλισης αν συμβεί κάποια ζημιά παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για οδηγίες.
Στείλτε και εγγράφως την «Αναγγελία Ζημιάς Περιουσιακών Στοιχείων» αν υπάρχει

Γ. Κλάδοι Ζωής, Υγείας, Αστικής Ευθύνης
Ισχύουν τα παραπάνω.
Ειδικά εφόσον υπάρχει προγραμματισμός νοσοκομειακής περίθαλψης, ΠΡΙΝ τη νοσηλεία επιβάλλεται η επικοινωνία σας με το Τμήμα Διαχείρισης Ζημιών, έχοντας αποστείλει την «Αναγγελία Νοσοκομειακής Περίθαλψης» και το «Παραπεμπτικό» το γιατρού σας.